Wyprawy wspinaczkowe
witamy 2021-09-28
Wspinaczka górska
Wstecz


Dodano dnia:
2018-09-03

Program kursu wspinaczki skalnej na Kalymnos

Różnorodność form skalnych sprawia, że wspinaczka staje się jeszcze ciekawsza

 

Program kursu realizowany jest zgodnie z programem zalecanym przez Komisję Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu (patrz komunikat Komisji Szkolenia PZA). Po ukończeniu kursu wspinaczki skalnej na Kalymnos również otrzymujesz zaświadczenie, które upoważnia do szkolenia wspinaczkowego w Tatrach.

 

Przylot i organizacja pobytu...

Dzień 1.

9.00 - spotkanie uczestników kursu z opiekunem grupy.
Omówienie programu szkolenia.

Zajęcia praktyczne w terenie:

 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży, 
 • zwijanie i przenoszenie liny,
 • praktyczna znajomość węzłów i ich zastosowanie,

 • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go,
 • budowanie stanowisk do wspinaczki z asekuracją górną,
 • obsługa dwóch przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania;
  przyrządy - kubek (dowolny rodzaj) oraz np. reverso, (GriGri opcjonalnie),
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki klinowe, mimośrodowe, mechaniczne itp.),
 • łączenie elementów mocujących w punkt asekuracyjny,
 • wykorzystanie punktów naturalnych w łańcuchu asekuracji, 
 •  prawidłowe prowadzenie liny pojedynczej w układzie jednotorowym oraz liny podwójnej (połówkowej) w układzie dwutorowym,
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania na drogach ubezpieczonych


Tematy wykładów:

Blok I

 • prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego,
 • formacje skalne (zakres podstawowy),
 • formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania, zasady uprawiania wspinaczki, system szkolenia,
 • style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody

Blok II

  • teoria asekuracji (rola przelotowych punktów asekuracyjnych i stanowiskowych),
  • zasady bezpieczeństwa w skałach (pod ścianą i w terenie eksponowanym)

Grande Grotta

Dzień 2.

Zajęcia praktyczne w terenie:

 • zakładanie stanowisk zjazdowych - z wykorzystaniem istniejących punktów stałych i z wykorzystaniem form skalnych (mostki skalne, oczka) jako naturalnych punktów asekuracyjnych,
 • przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu,
 • zjazd w „wysokim/niskim” przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją
  • techniki wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienie ciała (pozycja frontalna i boczna), wspinaczka z zachowaniem zasady „trzech punktów”,
  • optymalne techniki wspinania w kontekście pokonywania różnych formacji skalnych,
  • przyswajanie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach, zasady asekuracji partnera

Tematy wykładów:

Blok I

 • zjazd na linie,
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych podczas zjazdu

Blok II

 • techniki autoratownicze:
  - uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera,
  - opuszczanie partnera na linie 

Blok III

  1. I pomoc (cz. 1)
  • zasady prawidłowego wzywania pomocy,
  • postępowanie w miejscu zdarzenia (bezpieczeństwo własne i ratowanego),
  • ocena stanu pacjenta:
   • postępowanie z nieprzytomnym,
   • czynności resuscytacyjne, udrażnianie dróg oddechowych, masaż serca

               2.   I pomoc (cz. 2)

   • urazy 

Dzień 3.

Zajęcia praktyczne w terenie:

 • budowanie stanowisk asekuracyjnych,
 • obsługa dwóch przyrządów asekuracyjny w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania,
  • przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) oraz półwyblinka z karabinkiem HMS,
 • właściwe rozmieszczenie przelotowych punktów asekuracyjnych,

Sektor Kasteli

 Tematy wykładów:

 • teoria asekuracji,
 • historia wspinania (opcjonalnie),
 • omówienie niebezpieczeństw związanych ze wspinaniem.

Dzień 4.

 

Zajęcia praktyczne w terenie:

 • zjazd wielowyciągowy,
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu,
 • wychodzenie po linie (prusikowanie).

Tematy wykładów:

 • zjazdy na linie,
 • wychodzenie po linie (prusikowanie).

Dzień 5.  

 

Zajęcia praktyczne w terenie:

 • techniki wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienie ciała (pozycja frontalna i boczna),
 • wspinaczka z zachowaniem zasady „trzech punktów”,
 • techniki pokonywania różnych formacji skalnych, 

 

 

Tematy wykładów:

 

techniki autoratownicze (cd)

 • uprzęże improwizowane,
 • uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera,
 • opuszczanie partnera na linie,
 • łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą),
 • zjazd z poszkodowanym.

techniki autoratownicze (cd)

 • metoda U,
 • wielokrążek (1:3),
 • przeciwwaga

Zajęcia praktyczne w terenie:

 • doskonalenie wspinaczki z asekuracją dolną,
 • doskonalenie zjazdów i techniki wychodzenia po linie z wykorzystaniem, przyrządów zaciskowych (małpowanie).

Smoki" na Telendos

 

Dzień 6. 

Zajęcia praktyczne:

 • doskonalenie wspinaczki z asekuracją dolną 

Kurs wspinaczki skalnej na Kalymnos
Wstecz  AKTUALNOŚĆI
 
2006 © Agencja Trekking Sport :: tel.: +48 (34) 365 24 04; +48 601 09 72 55
 
 

Tablice Gabloty sekretarki szkolenia Tworzenie stron Warszawa łóżka do masażu smiechowo.lapy.pl/?t